Apr 19, 2010

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
2006-2010 (RMK-9)

Teras Strategik PIPP 
6 teras strategik telah dikenalpasti untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara seperti jadual 1 berikut:-

Teras 1 Membina Negara Bangsa
Teras 2 Membangunkan Modal Insan
Teras 3 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan
Teras 4 Merapatkan Jurang Pendidikan
Teras 5 Memartabatkan Profesion Keguruan
Teras 6 Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

No comments: