Feb 9, 2010

MTest

Komponen Bilangan Soalan Masa (minit)
Kuantitatif 30 30
Bahasa Inggeris 25 30
Insak 135 30
Analitikal 20 30
Verbal 25 30Bentuk soalan

Contoh Soalan Perbandingan Kuantitatif

Soalan perbandingan kuantitatif merangkumi dua soalan matematik, satu di Ruang I dan satu lagi di Ruang II. Calon dikehendaki menetukan kuantiti atau nilai kedua-dua ruang dan menandakan jawapan A, B, C dan D seperti berikut:

A Jika kuantiti di RUANG I lebih besar daripada kuantiti di RUANG II
B Jika kuantiti di RUANG II lebih besar daripada kuantiti di RUANG I
C Jika kedua-dua kuantiti adalah sama
D Jika perbandingan tidak dapat ditentukan berdasarkan maklumat yang tidak cukupContoh 1:Ruang I Ruang II
3 x 40 = 120

Penyelesaian:

120 sentiasa lebih besar daripada 28

Jawapan : A
14 x 2 = 28Contoh 2:
Ruang I Ruang II
25% Penyelesaian:

25% = 1 : 4 manakala 12 : 36 = 1 : 3

Jadi, 25% sentiasa lebih kecil daripada 12 : 36

Jawapan : B
12 : 36Contoh 3:Ruang I Ruang II
75 x 80
100

Penyelesaian:

60 sentiasa sama dengan 60

Jawapan : C
240 = 60
4Contoh 4:Ruang I Ruang II
(A + B)

Penyelesaian:

A dan B tidak ditentukan kuantitinya,
maka perbandingan tidak dapat dilakukan
Jawapan : D
(A - B)

MTeST KPLI- English

Format

Terbahagi kepada tiga bahagian:

1. Error Identification - 10 soalan

2. Improving Sentences - 10 soalan

3. Improving Paragraph - 5 soalan

Contoh Soalan Error Identification

Instruction : The following sentence may contain an error of grammer and / or vocabulary. Each sentence contains four options of which one is an error. Identify the option that is an error.

The Central Bank needs to (A) address a number of issues (B) with regards the current condition of economy and the (C) level of interest rate before (D) finalising its monetary policy.

(Jawapan : B)Contoh Soalan Improving Sentences

Instruction: Read each of the sentences below, paying attention to the underlined portion. The portion may contain one or more errors in grammer or usage. Some sentences are correct. Consider the meaning of the original sentence, and choose the answer that best express its meaning.

If he was to decide to go to United Kingdom to study medicine, I, for one, would recommend him to go to local private college to complete his A level first.

A. If he was to decide to go to United Kingdom
B. If he were to decide to go to United Kingdom
C. Had he decided to go to United Kingdom.
D. In the event that he decides to go to United Kingdom.

(Jawapan : B)Contoh soalan Improving Paragraph

The state of the world’s economy can be gauged without getting immersed in complicated charts. Just look at the jewellery people are wearing.

Apparently, when the economy is poor, people comfort themselves with colourful stones and big, bold designs. When big money starts rolling in, people invest in something understated buat valuables, like diamonds.

Question : Which of the followings is the best way to combine sentences 1 and 2 in paragraph 1?

A. The state of the world’s economy can be gauged without getting immersed in complicated charts but by looking at the jeweller people are wearing.

B. The state of the world’s economy can be gauged without getting immersed in complicated charts but just look at the jewellery people are wearing.

C. We may gauged the state of world’s economy by looking at the jewellery people are wearing without getting immersed in complicated charts.

D. No need for us to gauge the state of world’s economy by getting immersed in complicated charts but just look at the jewellery people are wearing.

(Jawapan : A)

source:http://www.pinah.com/career/mtest-english/

KALENDAR AKTIVITI

D. KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KPLI AMBILAN JUN 2010

Bil Aktiviti Tarikh
1 Iklan permohonan KPLI Ambilan Jun 2010. 07 Februari 2010
2 Permohonan dibuka (Permohonan dibuat secara online).
Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan Nasional seluruh negara. 08 Februari 2010
3 Permohonan ditutup.
(Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup). 21 Februari 2010
4 Semakan nama calon yang berjaya menduduki Ujian MTeST secara online. 9 Mac 2010
5 Ujian MTeST seluruh negara (Sila bawa Tiket Panggilan Ujian). 13 Mac 2010
6 Semakan online nama calon berjaya dipanggil temu duga.
(Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui Internet).
12 April 2010
7 Temu duga KPLI Ambilan Jun 2010.
(Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga , Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui Internet yang telah dilengkapi).
19 hingga 30 April 2010
8 Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG).
(Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG). 07 Jun 2010
9 Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar). 28 Jun 2010

source:http://apps.emoe.gov.my/kpli/kpli%20on9%20jun2010/kalendar.html

STRUKTUR PROGRAM

C. STRUKTUR PROGRAM

1. Tempoh Pengajian
Tempoh pengajian bagi program ini ialah satu tahun iaitu dua semester. Calon-calon yang berjaya terpilih akan ditempatkan di mana-mana institut pendidikan guru di seluruh Malaysia. Setelah tamat pengajian dengan jayanya, calon akan ditempatkan di sekolah seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

2. Komponen dan Mata Pelajaran
Komponen dan mata pelajaran KPLI Ambilan Jun 2010 adalah seperti berikut:
 • 1. Bahasa Melayu Kini
 • 2. Pengurusan Sumber (Teknologi Maklumat & Komunikasi, Teknologi Pendidikan & Sains Perpustakaan)
 • 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral
 • 4. Tamadun Islam
 • 5. Pendidikan Negara Bangsa Malaysia
 • 6. Pendidikan Alam Sekitar
 • 7. Bina Insan Guru
 • 8. Ilmu Pendidikan- Pengetahuan & Ketrampilan Profesional
 • 9. Mata Pelajaran Major- Pengetahuan & Ketrampilan Pengkhususan
 • 10. Mata Pelajaran Minor- Pengetahuan & Ketrampilan Pengkhususan
 • 11. GERKO- Gerak Kerja Kokurikulum
  • Pengurusan GERKO
  • Unit Beruniform dan Sukan
 • 12. Latihan Amali
source: http://apps.emoe.gov.my/kpli/kpli%20on9%20jun2010/struktur_program.html

Kesesuaian Ijazah


B. KESESUAIAN IJAZAH DENGAN BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN


Berikut adalah kesesuaian ijazah dengan bidang pengkhususan yang ditawarkan:
1. BIDANG PENGKHUSUSAN KPLI SR BAGI AMBILAN JUN 2010
Bil
Tawar Kod
Bidang Pengkhususan
Kesesuaian Ijazah
1.
A110M0000P Bahasa Melayu
1.
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM)
Major : Kesusasteraan Melayu
Minor : Bahasa Melayu
2.
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Pengurusan
3.
Ijazah Sarjana Sastera (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Komunikasi
4.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik Melayu
Minor : Komunikasi
5.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Sastera
Minor : Bahasa Melayu
6.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik Melayu
Minor : Pembangunan Keluarga
7.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UKM)
Major : Persuratan Melayu
Minor : Linguistik
2.
A110E0000P
Bahasa Inggeris
1.
Sains Kemanusiaan (Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan) - UIA
2.
Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan / Pengajian Inggeris - USM
3.
Bahasa Inggeris - UM
4.
Pengajian Inggeris - UKM
5.
Bahasa Inggeris (Major) dan Kesusasteraan Bahasa Inggeris (Minor) - UPM
3.
A110C0000P
A150C0000P
Bahasa Cina Bidang Bahasa
Bahasa Cina (Major) / Bahasa Tionghua (Major) / Chinese Studies / Chinese and Management Studies
4.
A110T0000P
A160T0000P
Bahasa Tamil
Bidang Bahasa
Bahasa Tamil (Major) / Pengajian India (Major)
5.
A111M0000P
A151M0000P
A161M0000P
Matematik
1.
Matematik / Permodelan Matematik / Statistik /Statistik Gunaan /Sains Pemutusan
2.
Matematik (Industri / Kewangan / Komputasi)
3.
Sains Aktuari - UKM
4.
Sains Gunaan (Matematik / Aktuari) - UTM
6.
A111S0000P
A151S0000P
A161S0000P
Sains Animal Sc / Applied Chemistry / Applied Sc / Biochemistry / Biohealth Sc / Biological Sc / Biology / Biomedical Sc / Biomedicine / Bioscience / Chemical Sc / Chemistry / Dental Sc / Dental Surgeon / Doctor of Dental Surgeon / Doctor of Medicine / Doctor of Medicine (M.D) / Doctor of Veterinary Medicine / Ecology & Biodiversity / Genetic / Genetic & Molecular Biology ? health Physics / Industrial Chemistry / Industrial Physics / Material Sc / Medicine & Surgery / Microbiology / Optometry / Petroleum Chemistry / Pharmacy / Physics with Electronic / Science / Zoology
7.
A116V0000P
A156V0000P
A166V0000P
Pendidikan Seni Visual
1.
Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Grafik Komunikasi) – (USM)
2.
Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Reka Bentuk Teknologi Media Baru – (USM)
3.
Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Reka Bentuk Produk) – (USM)
4.
Sarjana Muda Sastera dgn Kepujian Seni Halus – USM
5.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Halus) – (UITM)
6.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Grafik) – (UITM)
7.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Tekstil) – (UITM)
8.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Seramik) – (UITM)
9.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian(Seni Reka Fesyen) – (UITM)
10.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Logam Halus) – (UITM)
11.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Perindustrian) – (UITM)
12.
Ijazah Sarjana Muda Teknologi seni Visual dgn Kepujian – (UMS)
13.
Ijazah Sarjana Muda Sastera dgn Kepujian (Seni Kreatif) – (UMS)
14.
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dgn Kepujian (Seni Halus) – (UNIMAS)
8.
A115A0000P
Agama Islam
1.
Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah / Syariah / Dakwah & Kepimpinan / Pengajian Al-Quran & Sunnah) – UKM
2.
Usuluddin / Syariah / Syariah & Undang-undang / Syariah (Fiqh & Usul / Siyasah Syariyyah/ Syariah & Ekonomi / Syariah & Pengurusan / Falaq Syar’ei) – UM
3.
IRK (Quran & Sunnah / Fiqh & Usul / Siyasah Syariyyah / Syariah & Ekonomi / Syariah & Pengurusan / Falaq Syar’ei) – UM
4.
Pengajian Quran & Sunnah / Dakwah & Pengurusan Islam / Fiqh & Pengurusan Fatwa / Pengajian Quran & Multimedia/ Pengajian Sunnah & Pengurusan Maklumat/ Syariah & Undang-undang – KUIM/ KUSIM
5.
Pengajian Islam (Usuluddin / Syariah / Dakwah) / Usuluddin & Kaunseling UDM
6.
Usuluddin (Tafsir & Ulum / Hadis & Ulum Hadis / Falsafah & Sejarah / Dakwah & Kepimpinan) / Dakwah / Syariah wal Qanun / Syariah (Fiqh & Usul) / Takhassus Qiraat / Dirasah Islamiah wal Arabiah – UAI Azhar
7.
Syariah (3 + 1 dgn Al Azhar, Mesir) / Usuluddin (3 + 1 dgn Al Azhar, Mesir) – ISANIAH / KUIN
8.
Syariah (3 + 1 dgn Al Azhar, Mesir)/ Usuluddin (3 + 1 dgn Al Azhar, Mesir) - KIAS
9.
BA Sastera (Pengajian Islam / Bahasa & Kesusasteraan Arab / Dakwah dan Usuluddin) Al Hasyimite / (Bidang Pengajian Islam) Muktah / (Syariah, Pengajian Islam) Muktah / (Bidang Pengajian Islam) Al-bayt / (Fiqh & Usul dan Usuluddin) Yarmouk / (Fiqh & Usul, Quran & Sunnah, Aqidah & Dakwah) Univercity of Yarmouk – JORDAN
10.
BA Pengajian Islam (Maqbul / Mustahasan) El-Hasaan Sani / Muhammad Abdillah / Muhammad Al-Awwal/ Muhammad El-Khamis / Qurawiyyin – MOROCCO
11.
BA (Pendidikan Islam & Bahasa Arab) (Jayyid) Al Malik Abd Aziz/ Al Malek Saud/ Imam Mohd Saud/ Madinah/ University of Riyadh/ University Umm al Quran/ University of King Feisal – Arab Saudi
12.
BA (Pendidikan Islam & Bahasa Arab) (Maqbul) Al Malek Saud/ Imam Mohd Saud/ Madinah/ University Umm al Quran/ University of King Feisal – Arab Saudi
13.
Sarjana Agama/ Sarjana Hukum Islam/ Sarjana Theologi Islam/ Sarjana Filasafat Islam/ Sarjana Sosial Islam – (Fakultas Adab, Syariah, Usuluddin & Dakwah) dari IAIN (THANA SJAIFUDDIN DJAMBI/ WALI SONGO, SEMARANG/ ALAUDDIN, MAKASSAR/ RADEN FATAH, PALEMBANG/ SJARIF HIDDAJATULLAH, DJAKARTA)
9. A117B0000P
A117L0000P
A117D0000P
Pendidikan Khas Masalah (Pembelajaran, Penglihatan, Pendengaran)
Biologi/ Bioperubatan Kejuruteraan/ Perubatan/ Sains Pertuturan/ Sains Audiologi, Terapi Cara Kerja/ Sains Kognitif/ Psikologi/ Biologi/ Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti/ Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga/ Pendidikan Awal Kanak-kanak/ Psikologi Kaunseling/ Kejururawatan/ Bimbingan dan Kaunseling/ Prasekolah
10.
A117P0000P
A157P0000P
A167P0000P
Prasekolah
Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti/ Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga/ Psikologi Kaunseling/ Kejururawatan/ Sains Kognitif/ Psikologi/ Kaunseling/ Bimbingan dan Kaunseling/ Prasekolah/ Pendidikan Awal Kanak-kanak
11.
A117M0000P
A157M0000P
A167M0000P
Pendidikan Muzik
1.
Seni Muzik Komposisi/ Seni Muzik Persembahan/ Seni Lukis/ Seni Reka/ seni Persembahan (Seni Layar) - UITM
2.
Seni Persembahan Muzik/ Seni Persembahan Drama/ Seni Persembahan Tari - UM
3.
Seni Muzik (Seni Persembahan dan Pedagogi)/ Sastera (Muzik)/ Arahan dan Seni Lakon – USM
4.
Persembahan Muzik - UPM
5.
Muzik - UNIMAS
6.
Pengajian Muzik/ Pendidikan Seni Kreatif - UMS
12.
A116J0000P
A156J0000P
A166J0000P
Pendidikan Jasmani
1.
Sains Sukan
i) Pengurusan
ii) Kejurulatihan
iii) Fisiologi Sukan
iv) Psikologi Sukan
2.
Sains Senaman dan Sukan
13.
A117K0000P
A157K0000P
A167K0000P
Bimbingan dan Kaunseling
1.
Kaunseling (UM / UMT / UNIMAS / UUM / USIM)
2.
Psikologi Kaunseling (UMS)
14.
A117C0000P
A157C0000P
A167C0000P
Pendidikan Pemulihan
1.
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM)
Major : Kesusasteraan Melayu
Minor : Bahasa Melayu
2.
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Melayu (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Pengurusan
3.
Ijazah Sarjana Sastera (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Komunikasi
4.
Ijazah Sarjana Muda Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik
Minor : Komunikasi
5.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Sastera
|Minor : Bahasa Melayu
6.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik Melayu
Minor : Pembangunan Keluarga
7.
Ijazah Sarjana Muda Matematik/ Matematik Industri/ Matematik
Kewangan/ Matematik Komputasi/ Pemodelan Matematik
8.
Memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
9.
Memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia)
15.
A116N0000P
A156N0000P
A166N0000P
Malaysia Negaraku
1.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam bidang Sejarah;
2.
atau ijazah yang setaraf dengannya.
source:http://apps.emoe.gov.my/kpli/kpli%20on9%20jun2010/pengajian.html

Iklan Ambilan Jun 2010

A. IKLAN PERMOHONAN

Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Mod Sepenuh Masa di Institut Pendidikan Guru.1. KETERANGAN PROGRAM

Nama Program : KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR)

Tempoh Pengajian
Satu (1) Tahun

Mode Kursus :
Sepenuh Masa 


2. SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS

2.1 Kewarganegaraan


Pemohon mestilah warganegara Malaysia.

2.2 Umur


a. Umur tidak melebihi 35 tahun pada 28 Jun 2010 iaitu lahir pada atau selepas 28 Jun 1975.
2.3 Kelayakan Akademik


a.
Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara.


b.
Memiliki ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp


c. Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM atau SPM(V) serta lulus ujian lisan atauSTPM. Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat


d.
Lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau SPM(V).
3. SYARAT TAMBAHAN

3.1
Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.

3.2
Calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 ke atas diberi keutamaan.

3.3
Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum

3.4
Calon yang memiliki ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan dan pengalaman mengajar akan diberi wajaran tertentu.

3.5
Calon hendaklah bersedia ditempatkan di mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman.
4. CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON

4.1

Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan, Diploma dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan.

4.2

Calon yang masih lagi terikat dengan Kontrak Perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Kursus Dalam Cuti kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia.

4.3

Calon yang pernah meletakkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.

4.4

Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau dalam latihan.

4.5

Calon yang pernah disabitkan dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.
5. BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN

5.1 Sekolah Kebangsaan (SK).


Bil.
Bidang
Bil.
Bidang
1. Prasekolah 10. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
2. Bahasa Melayu 11. Agama Islam
3. Bahasa Inggeris 12. Pendidikan Seni Visual
4. Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan 13. Pendidikan Jasmani
5. Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan 14. Bimbingan dan Kaunseling
6. Matematik 15. Pendidikan Pemulihan
7. Sains 16. Pendidikan Muzik
8. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 17. Malaysia Negaraku
9.
Pendidikan Khas Masalah Pendengaran5.2 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC).


Bil.
Bidang
Bil.
Bidang
1. Prasekolah 9. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
2. Bahasa Melayu 10. Agama Islam
3. Bahasa Inggeris 11. Pendidikan Seni Visual
4. Bahasa Cina 12. Pendidikan Jasmani
5. Matematik 13. Bimbingan dan Kaunseling
6. Sains 14. Pendidikan Pemulihan
7. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 15. Pendidikan Muzik
8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran 16. Malaysia Negaraku

5.3 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT).


Bil.
Bidang
Bil.
Bidang
1. Prasekolah 9. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
2. Bahasa Melayu 10. Agama Islam
3. Bahasa Inggeris 11. Pendidikan Seni Visual
4. Bahasa Tamil 12. Pendidikan Jasmani
5. Matematik 13. Bimbingan dan Kaunseling
6. Sains 14. Pendidikan Pemulihan
7. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 15. Pendidikan Muzik
8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran 16. Malaysia Negaraku